Numeryczna prognoza pogody

METODYKA ZASTOSOWANA DO WYLICZANIA MIESIĘCZNYCH WSKAźNIKÓW SPRAWDZALNOśCI

NUMERYCZNEJ PROGNOZY POGODY


Wstęp.

Wyniki prognoz porównywane są z wartościami obserwowanymi na stacjach synoptycznych. Weryfikacja przeprowadzana jest dla startu prognozy z godz. 00 UTC. Sprawdzalność obejmuje prognozy z zakresu od 0h (tzw. analizy) do 84h dla modelu COAMPS i od 6h do 48h dla modelu UM. Obecnie oceniane są następujące elementy meteorologiczne:

 • temperatura powietrza na 2m
 • ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza
 • prędkość wiatru na 10m
 • kierunek wiatru na 10m
 • 12 godzinne sumy opadu

W przypadku pierwszych czterech elementów stosowane są następujące wskaźniki sprawdzalności:

 • błąd systematyczny lub średni (ME - Mean Error) (bias)

  ME = (1/n) ∑ (fi - oi); gdzie: f - prognoza, o - obserwacja

 • średni błąd bezwzględny (MAE - Mean Absolute Error)

  MAE = (1/n) ∑ |fi - oi|

 • pierwiastek ze średniego błędu kwadratowego (RMSE - Root Mean Squared Error)

  RMSE = √ (1/n) ∑ (fi - oi) 2

W przypadku ciśnienia nie są weryfikowane prognozy dla 3 polskich stacji górskich (Śnieżki, Kasprowego Wierchu i Zakopanego).

Wskaźniki weryfikacyjne dla opadu liczone są w oparciu o tabele wielodzielcze 2*2 , dla trzech różnych progów opadowych (0.5mm, 2mm, 4mm).

Opad > progu obserwacja
Tak Nie Suma
prognoza Tak a b a+b
Nie c d c+d
Suma a+c b+d a+b+c+d

Zostaly wyliczone wskaźniki zdefiniowane następująco:

 • FBI (Frequency Bias Index)

  FBI=(a+b)/(a+c)

 • POD (Probability of detection)

  POD=a/(a+c)

 • FAR (False Alarm Ratio)

  FAR = b/(a+b)

 • ETS (Equitable Threat Score)

  ETS=(a-ar)/(a+b+c-ar)

       gdzie: ar=(a+b)(a+c)/n

Wyniki sprawdzalności modeli UM i COAMPS przedstawione są w trzech grupach:

 • Wyniki weryfikacji dla wszystkich stacji - na jednym wykresie dla podanego wyprzedzenia, miesiąca i elementu pokazane są obok siebie wartości wybranego wskaźnika dla wszystkich stacji
  - wyniki miesięczne

 • Wyniki weryfikacji dla poszczególnych stacji - na jednym wykresie dla wybranej stacji, elementu meteorologicznego, miesiąca i startu prognozy przedstawione są wartosci wszystkich wskaźników weryfikacyjnych. Łatwo zaobserwować pogorszenie się prognozy wraz ze wzrostem wyprzedzenia.
  - wyniki miesięczne

 • Wyniki weryfikacji uśrednione po wszystkich stacjach - dla wybranego elementu i miesiąca przedstawione są uśrednione po wszystkich stacjach wartości wybranego wskaźnika.
  - wyniki miesięczne

Wszelkie uwagi i komentarze proszę kierować na adres: meteo@icm.edu.pl