Powrót Strona główna

METODYKA ZASTOSOWANA DO WYLICZANIA MIESIĘCZNYCH WSKAźNIKÓW SPRAWDZALNOśCI

NUMERYCZNEJ PROGNOZY POGODY


Wstęp.

Wyniki prognoz porównywane są z wartościami obserwowanymi na stacjach synoptycznych. Weryfikacja przeprowadzana jest dla wszystkich czterech startów prognozy (00, 06, 12, 18 UTC) i wszystkich polskich stacji synoptycznych (61). Sprawdzalnośc obejmuje prognozy z zakresu od 0h (tzw. analizy) do 60h, w krokach co 6h. Obecnie oceniane są nastepujące elementy:

 • temperatura powietrza
 • ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza
 • prędkość wiatru

Stosowane są następujące wskaźniki sprawdzalności:

 • błąd systematyczny lub średni (ME - Mean Error) (bias)

  ME = (1/n) ∑ (fi - oi); gdzie: f - prognoza, o - obserwacja

 • średni błąd bezwzględny (MAE - Mean Absolute Error)

  MAE = (1/n) ∑ |fi - oi|

 • pierwiastek ze średniego błędu kwadratowego (RMSE - Root Mean Squared Error)

  RMSE = √ (1/n) ∑ (fi - oi) 2

W przypadku ciśnienia nie są weryfikowane prognozy dla 3 polskich stacji górskich (Śnieżki, Kasprowego Wierchu i Zakopanego).

Wyniki sprawdzalności modelu UMPL przedstawione są w trzech grupach:


Wszelkie uwagi i komentarze proszę kierować na adres: meteo@icm.edu.pl